ZGŁOŚ NARUSZENIE

W przypadku posiadania wiedzy lub informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia naruszenia postanowień Kodeksu Postępowania STS Logistic Sp. z o. o., zasad etyki i dobrych obyczajów, a także przepisów prawa mogą Państwo zgłosić ten fakt korzystając z poniższego formularza

Regulacje dotyczące zgłaszania zawarte są w ‘Załączniku nr 6 do Regulaminu Pracy”.

Poniższy formularz zawiera możliwość załączania plików w formacie: jpg, pdf, png

Możliwość załączania plików w formacie: jpg, pdf, png (nie większych niż 2MB).