Zielona energia napędza STS Logistic

Zielona energia napędza STS Logistic

W czasach błyskawicznego rozwoju technologii odnawialne źródła energii są obligatoryjnym elementem wyposażenia łańcuchów logistycznych. STS Logistic wychodzi naprzeciw problemowi nadmiernych emisji CO2. Pomimo dużego zapotrzebowania energetycznego, celem jest ciągłe dążenie do neutralności klimatycznej. STS Logistic konsekwentnie realizuje wyznaczone cele obniżania emisyjności. Spółka w swojej działalności wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii. Takie funkcjonowanie umożliwia nowo podpisana umowa ze spółką Glosbe – firmą specjalizującą się w sprzedaży energii z OZE. Jednym z głównych celów strategicznych STS Logistic jest dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko na terenie centrum dystrybucji samochodów w Swarzędzu. Jednocześnie STS Logistic korzysta ze zrealizowanej pod koniec 2019 r. inwestycji w panele fotowoltaiczne. Na dachu wiaty przeładunkowej oraz hali logistycznej zostało zamontowanych 6000 paneli o łącznej mocy niemalże 2 MW. Instalacja PV umożliwiająca konwersję energii słonecznej na energię elektryczną i pozwalająca na wyprodukowanie w przybliżeniu 2000 MWh zielonej energii rocznie i pokrywa w pełni zapotrzebowanie energetyczne STS Logistic. Nadwyżki przekazane są do sieci, z której STS Logistic zasilany jest w porze nocnej.     Dzięki tej inwestycji STS Logistic wpływa pozytywnie na środowisko, mając realny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uzyskując w roku 2020 współczynnik unikniętej emisji CO2 rzędu 720 ton. W styczniu 2021 r. STS Logistic poczyniło kolejny milowy krok na drodze do zero emisyjności, wprowadzając System Zarządzania Energią, zakończony uzyskaniem certyfikatu ISO 50001. Norma 50001 to nieustanne wdrażanie sprawdzonych i efektywnych praktyk, umożliwiających przedsiębiorstwu ciągłe doskonalenie wyniku energetycznego. System Zarządzania Energią sprawia, że STS Logistic wykracza poza własne zapotrzebowania energetyczne, uwzględniając zewnętrzne wymogi i zagrożenia.   Paweł Szumski, Członek Zarządu STS Logistic: – Jako Lider transportów spedycyjnych krajowych oraz międzynarodowych...
Przejmiemy leasing autotransportera

Przejmiemy leasing autotransportera

Przejmiemy leasing autotransportera: zestaw autotransportera nie starszy niż 3 lata, preferowana marka samochodu to: Mercedes, preferowana marka zabudowy to: Kässbohrer, oferty proszę wysłać na adresy: – bartosz.nowacki@stslogistic.com.pl – pawel.szumski@stslogistic.com.pl, tel.: 607 652 269.  ...

Platforma STS Logistic

Administratorem danych osobowych jest STS Logistic sp. z o.o., z siedzibą w Jasinie, ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz, +48 61 89 75 300, rodo@stslogistic.com.pl Przekazane przez Państwo dane osobowe zawarte na platformie przetwarzane są w celu wykonania transportu, rozpatrywania ofert, prowadzenia negocjacji i przygotowywania umów. Przetwarzanie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL. Dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu. Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymagane do wykonania transportu oraz działań związanych z negocjowaniem i zawieraniem ewentualnych...

STS Logistic po raz kolejny wyłącznym operatorem logistycznym fabryki VW Poznań

Koniec roku 2019 STS Logistic zakończył odnowieniem wieloletnich umów na obsługę logistyczną pojazdów spod znaku VW. Kolejnym sukcesem firmy jest ponowne przedłużenie umowy na trwającą od 20 lat  kompleksową obsługę logistyczną fabryki VW Poznań. Przedmiotem umowy jest transport wolumenu 200 000 pojazdów z fabryki na plac składowy STS Logistic w Swarzędzu, magazynowanie oraz obsługa wysyłek kolejowych i drogowych na rynki europejskie oraz światowe. Kolejna umowa z koncernem z Wolfsburga podkreśla wysoką pozycję naszej firmy na rynku europejskim oraz dowodzi, że STS Logistic jest rzetelnym i godnym zaufania partnerem biznesowym, który stawia na wieloletnią współpracę z...

Volkswagen Group Polska po raz kolejny zaufał naszej firmie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ponownie odnowiliśmy umowę z Volkswagen Group Polska na wyłączną obsługę logistyczną w Polsce na okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest dystrybucja i magazynowanie samochodów wszystkich marek koncernu VW na terenie naszego kraju, a także dowozy z fabryk pojazdów marki Porsche do Polski. Planowany roczny volumen do dystrybucji to około 180 000 aut. Przedłużenie umowy gwarantuje naszej firmie utrzymanie pozycji lidera na rynku dystrybucji, dostarczającego ponad 50% wszystkich nowych pojazdów sprzedanych w...