Monitoring

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Szanowni Państwo, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w siedzibie STS Logistic Sp. z o.o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz , stosujemy monitoring wizyjny naszych obiektów. W związku z tym informujemy, że Państwa dane osobowe utrwalone na monitoringu będą przetwarzane na następujących zasadach:

 

  1. Administratorem danych jest STS Logistic Sp. z o.o., ul. Rabowicka 6, 62 – 020 Swarzędz.
  2. Dane zbierane są dla celów zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia dotyczących administratora, jego pracowników, współpracowników oraz klientów, a także w celu ochrony dóbr osobistych tych osób. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w/w osób oraz ochrona ich dóbr osobistych.
  3. Przetwarzane będę Pani/Pana dane osobowe zwykłe w postaci wizerunków w zakresie koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zapewnienie realizacji celu określonego w pkt 2. Będą to podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia, informatyczne oraz prawne.
  5. Dane będą przetwarzane do trzech miesięcy i po tym okresie zapis monitoringu zostanie usunięty.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapewnienie realizacji celu, o którym mowa w pkt 2. W wypadku braku zgody proszeni są Państwo o nie wchodzenie na teren objęty monitoringiem.