AUTOTERMINAL ŚLĄSK

CLIP Group S.A informuje, iż spółka z grupy CLIP Logistyka Sp z o.o. w dniu 18.05.2022 nabyła 50% udziałów Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. od BLG Automobile Logistics Sűd -/Osteuropa GmbH. Tym samym 100 % udziałów Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. stało się własnością spółek CLIP Group S.A. Udziały są podzielone po 50% pomiędzy STS Logistic Sp. z o.o. i CLIP Logistyka Sp. z o.o.

 

Przejęcie 50% Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. umocni pozycję

CLIP GROUP S.A na rynku.

 

Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Południowa 2a

 

 

ATSFirma ATSLOGISTIC została założona w grudniu 1999r. w Dąbrowie Górniczej . Oferujemy usługi transportowe zarówno w zakresie transportu kolejowego jak i drogowego pozwalające przetransportować pojazdy z fabryk producenckich lub dużych placów przeładunków bezpośrednio do dealerów. Zarówno dealerom jak i producentom pojazdów zapewniamy szeroki wachlarz usług z zakresu PDI oraz usług magazynowych. Ponadto oferta ATS uzupełniana jest o usługi informatyczne związane ze składowanymi pojazdami, dostosowane każdorazowo do wymagań naszych klientów. Oferujemy usługi celne umożliwiające pełną obsługę samochodów transportowanych poza kraje unii europejskiej.

 

STS Logistic Sp. z o.o.

Jasin, ul. Rabowicka 6
62-020 Swarzędz

T: +48 61 89 75 300
F: +48 61 81 81 389

KRS: 0000377305, NIP: 7773196380
Kapitał zakładowy: 19.173.500,00 PLN

300 Nowych Ciężarówek Mercedes Benz na 30 Lecie Firmy