CONTACT


STS Logistic Sp. z o.o.

ul. Rabowicka 6
62-020 Swarzędz – Jasin, Poland

KRS: 0000377305
NIP: 7773196380
Kapitał zakładowy: 19.173.500,00 PLN

Phone: +48 61 89 75 300
Fax. +48 61 81 81 389
sekretariat@stslogistic.com.pl